Menu serwisu
Strona Główna
Akademia zdrowia
Pływanie
Halowa PN
Obiekty
Cenniki
Galeria
Dojazd
Kontakt
Linki
Podkarpacki Okręgowy ZTS
Szkolny Związek Sportowy
Ośrodek Kultury N.Sarzyna
Aquarius - Nurkowanie
Nasz Orlik - 2012
SKGK - Przygoda
Nowa Sarzyna
Świat Muzyki
Sarzyna. info
Green Velo
MZKS Unia
PUKS Arka
Biblioteka
NSNet
Lider
Facebook
Miejsce Przyjazne Rowerzystom
BIP
Drukuj
REGULAMIN MISTRZOSTW
MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA
w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
SEZON 2008/09


ARTYKUŁ I – Cel rozgrywek
                                                                        §1
Celem rozgrywek jest:
 -
popularyzacja halowej piłki nożnej w mieście i gminie Nowa Sarzyna,
 - wyłonienie drużyn, którym przypadnie tytuł Mistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 
 - integracja  lokalnego środowiska sportowego i piłkarskiego.


ARTYKUŁ II - Organizator rozgrywek:
§2
*Organizatorami  Mistrzostw w halowej piłce nożnej  są :
 kategoria Open  -  MOSiR w Nowej Sarzynie 
 kategorie młodzieżowe -  MZKS "Unia 
*Zadaniem Organizatorów jest:
· nadzorowanie przebiegu rozgrywek  zgodnie z niniejszym regulaminem
· opracowanie terminarza rozgrywek
· rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez drużyny
· dokonywanie obsady sędziowskiej
· prowadzenie ewidencji zawodników
· prowadzenie statystyki rozgrywek

ARTYKUŁ III – Terminy i miejsce rozgrywek

§3
 Mecze rozgrywane są w hali MOSiR zgodnie z  terminarzem dostępnym na stronie www.mosir.nowasarzyna.pl 
 zakładka - Halowa Liga PN
§4
· Jeśli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry  5 minut po  terminie ustalonym przez Organizatora , sędzia odgwizduje koniec zawodów.
· W przypadku walkowera , drużynie przeciwnej zostaje przyznany wynik w stosunku 5:0.
· ”Oddanie” trzeciego spotkania walkowerem powoduje wykreślenie drużyny z rozgrywek. 
                                                                          §5
· W szczególnych przypadkach drużynie przysługuje prawo zwrócenia się do Organizatora z wnioskiem o przełożenie spotkania.
· Wniosek odpowiednio uzasadniający powód przełożenia spotkania, musi wpłynąć do Organizatora i drużyny przeciwnej (poprzez Organizatora) na 7 dni przed planowanym terminem meczu.

ARTYKUŁ IV – Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

§6
Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez Organizatora regulaminowe formalności w tym pisemne zgłoszenie zespołu które powinno zawierać :
· dokładną nazwę drużyny, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego , adres e-mail przedstawiciela drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszelkich decyzji techniczno-organizacyjnych.
· wniesienia opłaty startowej w terminie i wysokości ustalonej przez Organizatora. 

Drużynie rezygnującej lub wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa.

ARTYKUŁ V – Zgłaszanie zawodników do gry

§7
· Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 12 zawodników (na druku firmowym Organizatora)
· W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na grę rodziców lub prawnych opiekunów.
- W przypadku zawodników poniżej 16 lat wymagane jest złożenie w/w zgody osobiście przez rodzica lub prawnego opiekuna 
  Na sezon 2008/2009 najmłodszy rocznik to 1992)
· Niewykorzystane miejsca z 12 –osobowej listy przedłożonej przed rozgrywkami, można uzupełnić przez cały okres trwania rozgrywek.  
§8
· Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole jeżeli nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny.
· Zawodnik ma prawo gry wyłącznie w zespole, w którym został zgłoszony.
· W przypadku gry w innej drużynie zawodnik zostaje zdyskwalifikowany do końca turnieju.
§9
• Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący  uprawnienia do gry zawodników drużyny przeciwnej.
W razie  wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnienia do gry w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli  potwierdzić dane osobowe.
• Zastrzeżenia związane z uprawnieniem zawodników do gry należy zgłosić organizatorom przed rozpoczęciem lub w czasie trwania meczu.
● W przypadku gry zawodnika nieuprawnionego zespół zostaje ukarany vo 0:5

ARTYKUŁ VI – Przepisy i zasady gry

§10
· Mecz trwa 2 x 12min.
· Na boisku występuje czterech zawodników w polu + bramkarz.
· Drużyny rozgrywają spotkania systemem eliminacje w grupach , runda zasadnicza , podział na 1 i 2 ligę.
· Punktacja :zwycięstwo - 3 pkt. , remis – 1 pkt. , porażka – 0 pkt.
· Czas gry zatrzymywany jest wyłącznie na żądanie sędziego
· Czas gry włączany jest na sygnał sędziego
· Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 5 sekund od gwizdka sędziego.
· Przerwa  w meczu trwa 5 minuty
· Na ławce rezerwowych mogą przebywać wyłącznie osoby uczestniczące w zawodach
· Aby rozpocząć zawody  drużyna musi  liczyć  co najmniej 3 zawodników
· W przypadku zdekompletowania zespołu do 2 zawodników  sędzia przerywa zawody , a wynik zostaje zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.
Aut
· Aut wykonuje się z miejsca w którym piłka opuściła boisko.
· Piłkę do gry wprowadza się nogą.
· Piłka przed zagraniem musi  obwodem stykać się z linią boiska (nie dotyczy sytuacji gdy piłka jest wprowadzona zza linii autowej.
· Przy uderzeniu piłki w sufit piłka wprowadzona jest z boku na wysokości zetkniecia się piłki z sufitem.
Przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi
· znajdować się nie bliżej niż 1,5 m od piłki (niebieska linia).
· Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.
Gra bramkarza
· Bramkarz w polu bramkowym (półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 5 s.
· Piłkę, która opuściła boisko, bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie pola bramkowego.
· Bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną, częścią ciała powyżej pasa przez zawodnika swojej drużyny.
· Bramkarz przy wznowieniu  nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką .                           
Rzuty wolne
· Wszystkie rzuty wolne są rzutami   bezpośrednimi.
· Rzut karny wykonywany jest z linii 7 m.
· Przy wykonywaniu rzutu wolnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od  piłki musi wynosić 3m.
Zmiany zawodników
· Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry.
· Zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian ( połowa boiska przy linii z ławką rezerwowych).
· Zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 5 graczy.
· Za złą zmianę, która przeszkodziła rywalom w zdobyciu bramki kapitan może otrzymać żółtą kartkę.
                               
ARTYKUŁ VII- Kary

W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka).
Ocena przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego.
Żółta kartka:
Za żółtą kartkę zawodnik musi opuścić boisko na 2 min. ale nie dłużej niż do zdobycia bramki przez przeciwnika .
Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:
· Rozmyślne zagranie ręką.
· Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej.
· Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu.
· Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy
· Krytykowanie orzeczeń sędziego.
· Symulowanie kontuzji, faulu.
· Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach.
· Prowokacyjne zachowanie.
· Podstawianie nogi, podcięcie
· Inne niesportowe zachowanie .
· Za drugą żółtą kartkę zawodnik opuszcza boisko na 2 minuty bez prawa powrotu na boisko. Zawodnik po otrzymaniu w meczu wykluczenia (cz.k.) wynikającego z  
  konsekwencji  udzielenia dwóch napomnień, może grać w następnym spotkaniu ligowym swojej drużyny po wpłaceniu 10 zł. na fundusz związany z organizacją  turnieju. 
Po otrzymaniu  żółtej kartki przez bramkarza boisko może opuścić
· inny zawodnik aktualnie przebywający na placu gry, wyznaczony przez kapitana drużyny.
· Po otrzymaniu w meczu drugiej żółtej kartki bramkarz opuszcza boisko do końca meczu. 
 
Czerwona kartka:
Za czerwoną kartkę zawodnik opuszcza boisko ,bez prawa powrotu do gry. Zespół gra w osłabieniu przez 5 minut, bez względu na ilość straconych bramek.
Czerwoną kartkę zawodnik może otrzymać za przewinienie polegające na
· Gwałtownym protestowaniu zawodnika przeciw decyzji sędziego, z użyciem w stosunku do niego słów wulgarnych i obelżywych.
· Popełnienia przez zawodnika innego rodzaju czynu , który sędzia uzna jako wybitnie niesportowe zachowanie.
· Grze brutalnej - rozmyślnym kopnięciu lub usiłowaniu kopnięcia przeciwnika lub współpartnera.
· Grze brutalnej - rozmyślnym uderzeniu lub usiłowaniu uderzenia przeciwnika lub współpartnera.
· Za otrzymanie w meczu czerwonej kartki zawodnik otrzymuje automatyczny zakaz gry w następnym meczu oraz karę finansową 20 zł. 
  Wpłata  w/w kwoty uprawnia zawodnika do gry po odbyciu kary jednego meczu.
· Po otrzymaniu przez bramkarza czerwonej kartki obligatoryjnie opuszcza on plac gry.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji gdy nastąpią dodatkowe okoliczności lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu niniejszego artykułu (do wykluczenia zawodnika z rozgrywek włącznie).

ARTYKUŁ VIII – Klasyfikacja drużyn
Rozgrywki prowadzone są systemem.
O miejscu w tabeli decydują w ko1ejności:
· Liczba  zdobytych punktów
· Wynik bezpośredniego pojedynku
· Różnica bramek
· Ilość zdobytych bramek
· Przy  równej ilości  w pkt. 1-4, dla zainteresowanych zespołów  sporządza  się tzw. “małą tabelkę“, która decyduje o ostatecznym miejscu .
 
ARTYKUŁ IX – Badania lekarskie

Drużyny  we własnym zakresie starają  się o aktualne badania lekarskie, na podstawie, których kapitan zespołu zgłasza zawodników .

ARTYKUŁ X – Prawo  interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.
 

MOSiR informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy osobistych pozostawionych w szatniach.
Pamiętaj
Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych osób.
Złote myśli
Młodość przesycona jest przyszłością, wiek dojrzały teraźniejszością, a starość przeszłością.
Harmonogramy
Kalendarz imprez
Harmonogram pływalni
Harmonogram hali sportowej
Harmonogram siłowni
Harmonogram - Orlik 2012
Basen
IMG_0378.jpg
Hala
IMG_0432.jpg
Rozmaitości
image021.JPG
Licznik odwiedzin
1597272 odwiedzających od lipca 2006
 

© 2006 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie // Autor: Radosław Utkała
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. // Design: Digital Eye Template